Loading...
Home2018-08-07T11:30:26+00:00

บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด

ผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำ ฐานน้ำมัน เช่น ระบบ FLEXO และ OFFSET เรายังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายร่วมกับลูกค้า รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างครบวงจร

ทำไมควรเลือกอินเตอร์อิงค์

เราดำเนินการผลิตหมึกพิมพ์ และวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
ทำให้หมึกพิมพ์ที่เราผลิตมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ด้วยประสบการณ์ที่มีกว่า 30 ปี ทำให้เราเป็นบริษัทของคนไทย ที่เป็นผู้นำทางด้านหมึกพิมพ์
ในประเทศอีกทั้ง บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างครบวงจรจาก Partner ชั้นนำทั่วโลก

ปรัชญาการทำงาน

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่เรา บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด เติบโตอย่างมั่นคง เข้มแข็งนั้น
เพราะเรายึดมั่นในปรัชญาการทำงาน 3 ข้อ

0
สินทรัพย์รวม
0
ทุนจดทะเบียน
0 ปี
ประสบการณ์

255,439,564

สินทรัพย์รวม

40,000,000

ทุนจดทะเบียน

30 ปี

ประสบการณ์

ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรม

ความเคลื่อนไหวล่าสุดในเรื่องความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมของเรา

Global Partner

นอกเหนือจากความรู้ และประสบการณ์ที่เรามี บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด ไม่เคยหยุดนิ่งในการเพิ่มพูนปัญญา การหาความรู้ และความเชี่ยวชาญ
จาก Partner ต่างประเทศของเราทั่วโลก

การแบ่งปันความรู้

ข่าวสาร และกิจกรรม

ร่วมงานกับเรา

Contact Info

15 Nakniwas 37, Sub 2-11, Ladpraow, Bangkok, 10230 Thailand

Phone: 02 539 9989

Mobile: N/A

Fax: 02 539 6161

Web: interink.co.th

เรื่องล่าสุด